V

i är ett byggföretag som specialiserat sin verksamhet på stenarbeten, murade och gjutna konstruktioner. Våra kunder finns främst bland större entreprenadsföretag, men vi erbjuder även utvalda tjänster till konsumenter.

”Kvalitet är ett ledord för vår verksamhet”

Vi är certifierade enligt BF9K

Stenhusgruppen är certifierade enligt BF9K, som är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö.

Kortfattat innehåller BF9K:

 • certifieringsregler
 • krav på egenkontroll i projekten
 • krav på utbildning
 • krav på rutiner i projekten
 • krav på administrativa rutiner.

BF9K Produktcertifiering

Vi är certifierade enligt branschorganisationen Säkert Vatten

Stenhusgruppen Mark och Hus AB är ett Säkert Vatten-auktoriserat företag. Säkert Vatten är en branschorganisation inom VVS som tillhandahåller regelverk som medför att du som kund hos oss kan du känna dig trygg med att både kvaliteten på produkterna och att arbetet utförs på ett fackmässigt sätt, av certifierade installatörer.

Intyg auktoriserat VVS-företag (pdf)

Våra policyn

Våra policyn syftar till att beskriva de värderingar och riktlinjer som Stenhusgruppen eftersträvar vad avser Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.

Kvalitet

Stenhusgruppen ska på ett kompetent och ansvarsfullt sätt i rätt tid levererat avtalat arbete. Detta ska uppnås genom:

 • Tydliga avtal
 • Lärande organisation
 • Kontinuerlig utbildning
 • Högt i tak inom organisationen
 • Yrkesstolthet
 • Involverade och engagerade medarbetare

Arbetsmiljö

Stenhusgruppen skall ha en säker och trivsam arbetsmiljö där våra ledord är:

 • Delaktighet
 • Jämlikhet
 • Utveckling

Vi ska ha ett arbetsklimat som gynnar:

 • Yrkesstolthet
 • Engangemang
 • ”Vi känsla”

Vi ska ha en effektiv kommunikationsstruktur

Miljö

Stenhusgruppen ska på ett medvetet sätt i takt med miljöutvecklingen verka för ett miljövänligt byggande genom att:

 • Varje medarbetare dagligen ska tänka ett steg längre gällande resor, transporter, sophantering och förbrukningsmaterial
 • Använda miljövänliga material där så går
 • Samordna materialleveranser och inköp
 • Ha miljökrav på leverantörer och underentreprenörer
 • Använda en modern vagnpark
 • Sortera/återvinna byggavfall

bild-miljo