Arkitekten Pål Ross skapade Villa Törnskogen, sedermera känt som the the Ladies Villa från dokusåpan The Bachelorette, med fokus på kvalité och finish. Tyvärr har företaget som uppfört denna fantastiska villa misslyckats med att utföra putsarbetet enligt putssystemets anvisningar, varvid putsen släppt från putsbäraren och fasaden har skadats. Fastighetsägaren i samråd med sitt försäkringsbolag har valt att anlita Stenhusgruppen för att riva befintlig puts och sedan putsa om hus och garage för att åter ge denna skönhet det ansikte hon förtjänar…

Stenhusgruppen är stolta över att erhålla detta uppdrag och ser det som en bekräftelse på att det lönar sig att satsa på kvalitet och utbildning!