Stenhusgruppen utför på uppdrag av JVAB betongarbeten vid anläggning av Hästhagsparken i Norra Djurgårdsstaden.

Arbetet påbörjas under v.23