BETONGENTREPRENAD

Stenhusgruppen utför betongentreprenader och andra murade och gjutna konstruktioner åt byggföretag och fastighetsbolag i Stockholmsregionen. Här är vi en av de största utförarna av form-, armerings- och gjutningsarbeten. Hos oss arbetar kvalificerade hantverkare som sätter en stolthet i att alltid leverera högsta kvalitet. Våra platschefer är Klass 1-behöriga och även övriga arbetsledare har lång och gedigen erfarenhet. Vi kan därför utföra de mest komplicerade konstruktioner med de snävaste tidsramarna. Det har till och med förekommit att vi fått ta över där andra misslyckats.

God planering och systematik är nyckelfaktorer för att lyckas med betongarbeten. Därför arbetar vi strukturerat och ser till att dagens arbete är väl förberett varje morgon så att var och en vet vilka arbetsuppgifter hen ska utföra på arbetsplatsen. Allt byggmaterial planeras och levereras i tid, och alla gjutformar och armeringar är gediget utförda så att gjutningarna kan genomföras så fort som möjligt. Byggplatser där det råder ordning och reda gagnar samtliga inblandade aktörer.

Stenhusgruppen garanterar ett väl genomfört arbete varje gång och en trygg process från anbud till slutleverans. Genom våra kalkylatorers gedigna kompetens kan vi skapa väl genomtänkta och konkurrenskraftiga anbud med konkurrenskraftiga priser.

Stenhusgruppen är certifierad enligt BF9K vilket innebär att vi bedriver ett systematiskt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Vi är stolta över att våra kunder återkommer gång efter gång eftersom de vet att vi alltid levererar i tid och inom budget, och att resultatet alltid är det förväntade – eller bättre.

REFERENSPROJEKT BETONGARBETEN

STUDENTERNAS IP, UPPSALA

Beställare:
In3prenör AB

Omfattnig:
form, armering och betong av läktare och diverse kringbyggnader

Slutfört:
2020

ORMTRÄSKET

Beställare:
Y2 Anläggning AB

Omfattnig:
form, armering och gjutning av bassäng

Slutfört:
2020

KVARNHOLMEN

Beställare:
JM Entreprenad AB

Omfattnig:
form, armering och gjutning av stödmur

Slutfört:
2019

Lindholmens reningsverk

Beställare:
COBAB Sverige AB

Omfattnig:
form, armering och gjutning av platta

Slutfört:
2020