Stenhusgruppen erhåller uppdrag av TL-Bygg att formsätta och armera 11.000kvm bjälklag då Gränby centrum byggs. Slutkund är Atrium Ljungberg.