Vi är specialister med hög kunskap inom form, armering och betong

Vi är specialister på armering och betong. Vår personal har hög kompetens och vi innehar Behörig klass 1 betong.

Vi gör allt från fribärande spiraltrappor till flerfamiljsbostäder. Huvudfokus ligger på olika former av grundläggningar och murar.

Oavsett val av formningsmetod, storform/systemform, brädform, skivform och kvarsittande form, har vi erfarenhet och kunskap.