Sedan 6/8 har Hannes Morger tillträtt som VD för Stenhusgruppen.
Hannes kommer närmast från en roll som VD för MLT, ett transport- och logistikbolag i Uppsala. Innan dess har Hannes en lång och bred erfarenhet av ledande befattningar inom betong-, mark och grundläggningsverksamhet i Skanska och NCC-koncernen. Vi hälsar Hannes varmt välkommen till Stenhusgruppen!