I samarbete med GTAB  grundlägger Stenhusgruppen nytt P-hus åt NCC tillhörande Kv Tjurhornet.