Stenhusgruppen erhåller uppdrag av Byggnadsfirman Viktor Hanson. Under hösten utför vi armeringsarbeten på Kv. 10 i Barkarbystaden.