Stenhusgruppen får i uppdrag av SH-bygg att formsätta, armera och gjuta kulvert i Uppsala.