Stenhusgruppen erhåller nytt uppdrag avseende rörläggning och markarbete i Länna.

Beställare är Svevia.