Stenhusgruppen grundlägger Brunna 2 åt GSCC. Uppdraget som omfattar form, armering och betong beräknas färdigställas under januari 2018.