Stenhusgruppen får i uppdrag av HLF förvaltning att gjuta nya hissgropar på kv Orgeln 7, Grand Central Sundbyberg. Slutkund Fabege