V

i är ett byggföretag som specialiserat sin verksamhet på stenarbeten, murade och gjutna konstruktioner. Våra kunder finns främst bland större entreprenadsföretag, men vi erbjuder även utvalda tjänster till konsumenter.

“Kvalitet är ett ledord för vår verksamhet”

Vi är certifierade enligt BF9K

Stenhusgruppen är certifierade enligt BF9K, som är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö.

Kortfattat innehåller BF9K:

 • certifieringsregler
 • krav på egenkontroll i projekten
 • krav på utbildning
 • krav på rutiner i projekten
 • krav på administrativa rutiner.

BF9K Produktcertifiering

Vi är certifierade enligt branschorganisationen Säkert Vatten

Stenhusgruppen Mark och Hus AB är ett Säkert Vatten-auktoriserat företag. Säkert Vatten är en branschorganisation inom VVS som tillhandahåller regelverk som medför att du som kund hos oss kan du känna dig trygg med att både kvaliteten på produkterna och att arbetet utförs på ett fackmässigt sätt, av certifierade installatörer.

Intyg auktoriserat VVS-företag (pdf)

Våra policyn

Denna policy syftar till att beskriva de riktlinjer som Stenhusgruppen eftersträvar vad gäller Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.

Policyerna är integrerade med bolagets värderingar. KMA policyerna är framtagna och granskas löpande på ledningens genomgång som en del i företagets förbättringsarbete.

Kvalitet

Stenhusgruppen skall på ett kompetent och ansvarsfullt sätt i rätt tid leverera avtalat arbete. Detta ska uppnås genom:

 • Tydliga avtal
 • Lärande organisation
 • Beslut skall baseras på fakta och en regelbunden utvärdering av verksamheten skall driva ett ständigt pågående förbättringsarbete.
 • ”Högt i tak” inom organisationen
 • Yrkesstolthet
 • Involverade och engagerade medarbetare

Arbetsmiljö

Stenhusgruppen skall jobba preventivt med arbetsmiljö för att uppnå en säker och trivsam arbetsmiljö där våra ledord är:

 • Delaktighet
 • Jämlikhet
 • Utveckling

Vi ska ha ett arbetsklimat som gynnar:

 • Yrkesstolthet
 • Engagemang
 • ”Vi känsla”


Vi ska ha en effektiv kommunikationsstruktur där vi utbildar, aktivt återkopplar och drar lärdomar och driver ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Stenhusgruppen ska på ett medvetet sätt i takt med miljöutvecklingen verka för ett miljövänligt byggande genom att:

 • Stärkt kompetens kring miljö och klimatpåverkande faktorer inom byggindustrin
 • Använda oss av en modern bilpark
 • Källsortera och där det går återvinna byggavfall på arbetsplatserna
 • Ställa krav på våra leverantörer vid upphandling
 • Planera materialinköp redan vid uppstart för att minimera transporter
 • Jobba med avrop från bygghandel för gemensamma och samlade materielleveranser
 • På egna projekt hyra de senaste byggbodarna
 • När det går – undvika vintergjutningar
 • Inte använda produkter som inte accepteras i byggvarubedömningen

bild-miljo