AFFÄRSIDÉ

Stenhusgruppen utför murade och gjutna konstruktioner och stensättningar inom en timmes bilfärd från Stockholm.

Våra kunder är framförallt medelstora och stora byggbolag och kommersiella fastighetsutvecklare som väljer oss för att vi är en utförande entreprenör som genomför jobben med hög flexibilitet och stor kompetens. Vi håller våra tidsplaner utan att tumma på vare sig säkerhet eller kvalitet.

VÅRA MEDARBETARE

Vår största tillgång är våra medarbetare. Det är tack vare deras kompetens och arbetsglädje som vi kan leverera bättre resultat än vad våra beställare förväntar sig – gång efter gång. Därför är vi måna om att bibehålla den laganda och arbetsglädje som genomsyrar bolaget, och vi försöker alltid att ge våra medarbetare den där lilla extra omsorgen som gör så stor skillnad.

HÄNGAVTAL OCH CERTIFIERINGAR

Hängavtal med Byggnads

Stenhusgruppen är för schyssta villkor på marknaden. Vår personal är vår största tillgång och vi går den där extra milen för att se till att våra medarbetare har det bra.

Naturligtvis har vi hängavtal med Byggnads och Seko.

BF9K

Stenhusgruppen är certifierade enligt BF9K, som är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö.

Kortfattat innehåller BF9K:

 • certifieringsregler
 • krav på egenkontroll i projekten
 • krav på utbildning
 • krav på rutiner i projekten
 • krav på administrativa rutiner

SÄKERT VATTEN

Säkert Vatten är en branschorganisation inom VVS som tillhandahåller regelverk som medför att du som kund hos oss kan du känna dig trygg med att både kvaliteten på produkterna och att arbetet utförs på ett fackmässigt sätt, av certifierade installatörer.

Intyg auktoriserat VVS-företag (pdf)

VÄRDERINGAR

Stenhusgruppens värderingar kan sammanfattas av vår paroll att ”vi lägger en bättre grund”. Denna inställning genomsyrar vår syn på våra arbetsuppgifter, men också på hur vi hanterar varandra och andra som vi kommer i kontakt med genom vårt arbete.

Vi bryter ned värderingarna enligt följande:

PÅLITLIGHET

 • Vi tar personligen ansvar för våra åtaganden
 • Vi gör jobben själva och tar ansvar för eventuella brister
 • Utan att göra avkall på andra värdering och riktlinjer överträffar vi förväntningar

INGA GENVÄGAR

 • Allt görs med en hög etik och väl inom de certifieringar som Stenhusgruppen beslutat att efterleva, lagstiftning och regelverk
 • Vi tar inga genvägar och skor oss inte på andra

EN ANSVARSFULL ARBETSGIVARE

 • Vi gör alltid rätt för oss enligt avtal och regelverk
 • Vi investerar i utbildning
 • Nolltolerans mot rasism och sexism mellan medarbetare och gentemot medarbetare eller andra som vi kommer i kontakt med genom vårt arbete

ÖMSESIDIG RESPEKT

 • Vi ger och visar varandra respekt. Vi drar nytta av varandras olikheter för att nå målen

ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE

 • Stenhusgruppen ska vara och upplevas som ett hållbart företag genom att vara ledande avseende miljöarbetet och som den mest attraktiva arbetsgivaren inom sitt segment
 • Bidra till en bättre integration av utländska medarbetare i deras professionella yrkesroller
 • Säkerställa hälsosamma och säkra arbetsplatser

HISTORIA

Stenhusgruppen började som en byggare av arkitektritade stenhus (därav namnet), och har producerat över 100 stycken villor åt privatpersoner efter ritningar av arkitekter som Pål Ross och ThamVidegård. Genom detta arbete attraherade vi alltfler kommersiella beställare, och gradvis fokuserade bolaget alltmer på storskaliga murningar, gjutningar och stenläggningar. Från och med 2018 har Stenhusgruppen inga privata kunder alls.

JOBBA HOS OSS

Stenhusgruppen är och ska förbli bäst på marknaden inom sitt verksamhetsområde. Därför söker vi dig som älskar att arbeta med murningar, gjutningar och/eller stenläggningar och som vill ha en ledande roll på en sådan arbetsplats. Vi förväntar oss att du som söker är en skicklig yrkesarbetare och arbetsledare och att du har affärssinne. Med detta menar vi att du har en förmåga att se affärsmöjligheter på arbetsplatsen och att få med dig dessa möjligheter hela vägen till betald faktura.

Vi söker även dig som är student och som tycker att ovanstående beskrivning verkar vara något att sträva efter och som vill göra praktik eller examensarbete på en arbetsplats som alltid strävar efter att vara bäst.

Verkar något av detta intressant? Hör i sådana fall av dig till work@stenhusgruppen.se

VÅRA POLICYER

Stenhusgruppen har ett väl utvecklat policyarbete, och huvudpolicyn är vår KMA-policy, där KMA står för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.

Policyerna är integrerade med bolagets värderingar. KMA-policyerna är framtagna och granskas löpande på ledningens genomgång som en del i företagets förbättringsarbete.

KVALITET

Stenhusgruppen skall på ett kompetent och ansvarsfullt sätt i rätt tid leverera avtalat arbete. Detta ska uppnås genom:

 • Tydliga avtal
 • Lärande organisation
 • Beslut skall baseras på fakta och en regelbunden utvärdering av verksamheten skall driva ett ständigt pågående förbättringsarbete.
 • ”Högt i tak” inom organisationen
 • Yrkesstolthet