Stenhusgruppen erhöll under hösten 2016 uppdraget att formsätta, armera och gjuta en stor Pålplatta och ett litet dagvattenmagasin i Hagastaden åt Sveab. I dagarna var det dags att lämna över konstruktionerna till beställaren. Sedan tidigare pågår ett uppdrag för ett stort dagvattenmagasin som beräknas klart i början av sommaren 2017.