Project Description

Beställare: Jiben AB

Projekt: Grundläggning för bilhall

Omfattning: Form, armering, betong.

Färdigställande: September 2020