Project Description

Beställare: JSB Construction AB

Projekt: Grundläggning för skola

Omfattning: Form, armering, betong.

Färdigställande: September 2020