Project Description

Beställare: Noccon AB

Projekt: Platsgjuten platta och platsgjutna källarväggar

Omfattning: Form, armering, betong

Färdigställt: December 2019