Project Description

Beställare: Cobab Sverige AB

Projekt: Roboten 2 i Norrtäljeporten

Omfattning: Gjutning av golvbjälklag i befintlig lokal.

Utfört: September 2020