Project Description

Kv Dalen

Beställare: SVEAB

Omfattning: Plattläggning, kantsten samt utemiljö