Project Description

Beställare: NCC

Projekt: Stenläggning av Norrtälje hamnområde