Project Description

Beställare: Wallin Bostadsutveckling AB.

Omfattning: Projektet bestod av grundläggningsarbeten i form av betongbalkar, bjälklag, stödmurar, källarväggar med mer för fyra huskroppar och tillhörande gårdsbjälklag vid kv Oxford och Coimbra i Hagastaden. Byggnaderna är placerade ovanpå E4:ans motorvägstunnlar