Project Description

Urban Escape T33, Gallerian

Beställare: NCC

Omfattning: Grundförstärkning med spännarmering samt Formsättning, Armering och pålgjutning av 6000 kvm bjälklag på våning 13-16 när nytt hotell byggs ovanpå Gallerian.