STENENTREPRENAD

Stenhusgruppen utför stenetreprenader åt byggföretag och fastighetsbolag i Stockholm med omnejd. Vi har en gedigen kompetens och kvalificerade stensättare med stor erfarenhet av avancerade stenarbeten. Vi sätter allt från skiffer och natursten till betongsten i sandfix eller jordfuktat underlag.

Stenhusgruppen garanterar ett väl genomfört stenarbete varje gång och en trygg preocess från anbud till slutleverans. Genom våra kalkylatorers gedigna kompetens kan vi skapa väl genomtänkta och konkurrenskraftiga anbud med konkurrenskraftiga priser.

Stenhusgruppen är certifierad enligt BF9K vilket innebär att vi bedriver systematiskt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Vi är stolta över att våra kunder återkommer gång efter gång eftersom de vet att vi alltid levererar i tid och inom budget, och att resultatet alltid är det förväntade – eller bättre.

REFERENSPROJEKT

NORRTÄLJE HAMN

Beställare:
NCC Sverige AB

Omfattning:
stenläggning av hamnområde

Färdigställt:
2019