Stenhusgruppen är ett stolt vänföretag åt Cancerfonden.

4 av 5 barn överlever cancer. Men det räcker inte.

Barncancerfondens mål är att alla barn ska bli friska och leva ett bra liv. Som vänföretag till Barncancerfonden tar vi ett socialt ansvar och stödjer Barncancerfondens mål. Gör det ni också! Mer info på Barncancerfondens vänföretag.

a

BCF_2016_Summarbanner_145x145