Stenhusgruppen får förnyat förtroende och erhåller uppdraget att gjuta ytterligare 31st grunder åt Skärgårdsvillan AB.

Under 2017 gjöt Stenhusgruppen de första 24 grunderna i ett helt nyplanerat område på Ljusterö