På uppdrag av Skanska utför Stenhusgruppen rivning och nyläggning av marksten längs Rosengatan i Sundbyberg. I korsningar till och från Rosengatan anläggs avsmalningar för att öka säkerheten.