Uppdragen åt Sveab fortsätter! Stenhusgruppen formsätter, armerar och gjuter kv Sockerbiten i Hagastaden åt Sveab.