Stenhusgruppen gjuter grund för en 756 kvm ny fordonshall på Hakunge Säteri.