Stenhusgruppen grundlägger 248 nya studentbostäder i samarbete med GABAB/Veidekke.

Beställare är Stockholms Studentbostäder (SSSB) i Huvudsta, Solna.