Stenhusgruppen grundlägger Kv. Kabeln i Sundbyberg i samarbete med AB Frijo.
I en första etapp grundlägger vi för 150 lägenheter, om 1 till 5 rum, med inflyttning planerad till våren 2019.
Läs mer på www.fabriksparken.se