Stenhusgruppen grundlägger kv. Lilium i Uppsala, åt Magnolia Bostäder, på uppdrag av Serneke.
Arbetet påbörjas v.21