Under vecka 12 påbörjar Stenhusgruppen grundläggningen av Palsternackan.

Kvarteret består av två byggnader om sju respektive åtta våningar och gemensamhetslokal i en av bottenvåningarna.