Näs Gård, Rimbo

Projektstart: Maj 2016
Omfattning: Grundläggning av ny stallbyggnad samt ridhus
Beställare: NCC

Stenhusgruppen i samarbete med GTAB får i uppdrag av NCC att grundlägga nytt stall och ridhus. Uppdraget påbörjas omgående och bedöms avslutat inom 8 veckor.