Stenhusgruppen har ingått avtal med Bonava avseende grundgjutningar och stomresningar i bostadsprojektet Aronia i Sätra, Stockholm. Arbetet påbörjas i oktober 2020 och inflyttning beräknas till 2022. För mer information se https://www.bonava.se/bostad/satra/aronia.