Inom kvarteret Baltic 8 i Annedal planeras cirka 350 bostäder, cirka 2 200 kvadratmeter yta för verksamhetslokaler och en förskola om fem avdelningar.

Baltic 8 kommer att utgöra en av de sista pusselbitarna i ett nästintill färdigställt Annedal.