Kv Kråkvik, Huddinge

Projektstart: Juni 2016
Omfattning: Grundläggning av 26st kedjevillor samt 12st radhus
Beställare: JM AB

Stenhusgruppen i samarbete med GTAB får i uppdrag av JM att grundlägga Kråkvik. Uppdraget som omfattar 38st grunder påbörjas v.22.