Projektstart: Juni 2016
Omfattning: Grundläggning av 200st lägenheter inom kvarteret Gjutformen
Beställare: Uppsalahem/Skanska
Stenhusgruppen i samarbete med Till GTAB’s webbplats får i uppdrag av Skanska att grundlägga kvarteret Gjutformen i Uppsala. Uppdraget påbörjas och slutförs under 2016.