Om GDPR

GDPR är Europeiska unionens nya allmänna dataskyddsförordning, som ersätter den svenska
Personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj. Syftet med den nya förordningen är att individers
personuppgifter får ett ännu starkare skydd. För oss på Stenhusgruppen är det självklart viktigt att både kunder och medarbetare känner
sig trygga med hur vi hanterar personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter

Vilka uppgifter och varför?
Vi registrerar och lagrar information i våra kund- och leverantörregister i form av namn, epostadress och telefonnummer relaterat till din företagsbefattning. Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att kunna administrera och uppfölja lagkrav och de avtal vi har oss emellan. Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt

Hur du tar del av, ändrar, rättar eller raderar den lagrade
informationen
Kontakta Malin Huss på m.h@stenhusgruppen,se för att begära rättning eller radering av dina personuppgifter. Du har upp till en gång per år att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig.