I samarbete med GTAB får Stenhusgruppen i uppdrag av Q-gruppen att gjuta igen servicetunnel på Citybanan. Uppdraget omfattar formsättning, armering och gjutning av en 2 m tjock tunnelplugg i en nedfart till en arbetstunnel som använts vid byggnationen av citybanan.

Klass 1 gjutningen omfattar även montering av kylrör för kontrollerad/minimerad värmeutveckling.