I populära Vega, Haninge, uppför Småa 53st villor och kedjehus i en kuperad och naturskön omgivning som är charmigt kuperat och ostört. Området beräknas närmaste åren att växa med ca 3 000 bostäder, pendeltågsstation och ny av- och påfart till väg 73/Nynäsvägen. Den nya stadsdelen kommer att vävas samman med nya gator, cykel- och gångvägar, parker, torg och naturområden.

Arkitektens vision i Vega Lodge har varit att låta naturen komma nära. Inspiration från omgivningarna har hämtats både gällande färg- och materialval.

Utvändigt återfinns finplanerade lättskötta tomter med odlingslotter, carport och förråd.

I samarbete med GABAB kommer Stenhusgruppen utföra grundläggningsarbeten.