Kv Trapphuset, Sollentuna

Projektstart: Maj 2016
Omfattning: Grundläggning av ett helt nytt bostadskvarter med 90 bostadsrätter
Beställare: Sveab/Wästbygg/Magnolia Bostad

Stenhusgruppen i samarbete med GTAB får i uppdrag av Sveab att grundlägga ett helt nytt bostadskvarter med 90 bostadsrätter på Turebergs Allé strax norr om Sollentuna centrum.

I huset byggs lägenheter från 1 rok upp till 4/5 rok med hög standard. De större lägenheterna får stora terrasser alternativt privata innergårdar. Byggnaderna förses med sedumtak. I bottenvåningen planeras för lokaler för bland annat gym, café och restaurang.