Långsiktigt och samarbete är två värdeord som vi gärna använder oss av i Stenhusgruppen. Med vårt nya avtal med Skanska konkretiserar vi dessa i ett långsiktigt samarbete med en målsättning att skapa mervärde för båda parter. Vi är glada för att vårt samarbete växer och ser avtalet som ett naturligt steg i vår strävan att skapa stabilitet och trygghet.