Stenhusgruppens VD ingår i styrgruppen för “En byggbransch för alla” som är ett projekt för ökad kompetens och mer inkluderande byggarbetsplatser i Stockholm. Projektet drivs av Byggnads och finansieras av Europeiska socialfonden.

Mer information finns hos Byggnadsarbetaren: http://www.byggnadsarbetaren.se/2017/01/eu-pengar-ska-oka-kompetensen/