Stödmurar och murningar

Är du ute efter en entreprenör som uppför stödmurar i Stockholm?

Stenhusgruppen formsätter, armerar och gjuter stödmurar och du kan alltid räkna med ett professionellt kvalitetsarbete när du anlitar oss.

Stödmurar kännetecknas av att de måste följa miljön på ett naturligt sätt, och att bygga dem ställer höga krav på yrkeskunnande. Kanske är det därför som murare är ett traditionsbundet yrke som ofta går i arv från generation till generation. Detta gäller i hög grad våra hantverkare, och de utför sitt arbete med stolthet och stor känsla för form och funktion.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda för dig och ditt projekt?

Hjärtligt välkommen till oss på Stenhusgruppen för vidare information.