Förra veckan publicerades en artikel på internet som innehåller felaktigheter om Stenhusgruppen. Artikeln tar bland annat upp lönenivåer för våra anställda och hur vi redovisar medeltal anställda samt jämför Stenhusgruppens lönekostnader med andra aktörer i sektorn. Jag vill därför informera om de faktiska omständigheterna.

Rumänsk arbetskraft – för kompetensens skull

Många av Stenhusgruppens anställda är från Rumänien och besitter spetskompetens inom betong- och stenarbeten. Vi är stolta över våra medarbetare och verkar för att det ska bli lättare att validera rumänsk arbetskraft i Sverige. Därför välkomnar vi att fler engagerar sig i denna fråga.

Stenhusgruppens lönenivåer – vi följer Byggavtalet

Stenhusgruppen är bundet av Byggavtalet. Enligt detta ska person som arbetat heltid mellan ett och sex år i Sverige men som saknar yrkesbevis tjäna 88 procent av en yrkesarbetare med yrkesbevis. Personer som arbetat mindre än ett år ska tjäna 70 procent. De flesta av våra medarbetare har arbetat för oss mellan 2 och 6 år och tjänar därför 88 % av en svensk yrkesarbetare. Artikeln insinuerar att Stenhusgruppen betalar lägre än kollektivavtalade löner. Detta är alltså inte korrekt.

Medeltal anställda – beräknat enligt Bokföringsnämndens allmänna rekommendationer

Stenhusgruppen anklagas i samma artikel för att ha redovisat fel medeltal anställda i Årsredovisningen för 2019. Detta är inte heller korrekt. Stenhusgruppen har tillämpat den metod som Hogia Bygglön Plus erbjuder som standard, nämligen den där tre ögonblicksbilder tas av antalet anställda vid olika datum, inklusive tjänstledig personal. Denna är en av flera möjliga metoder enligt BFN (Bokföringsnämnden) men har inte varit fördelaktig för Stenhusgruppen.

Jämförelse med total- och generalentreprenörer – i utförarbolaget finns endast arbetare

Du kanske känner till vårt motto att Stenhusgruppen är ”en entreprenör som gör jobbet”? Stenhusgruppen Mark och Hus AB är ett renodlat utförarbolag, och har inte annat än produktionspersonal. Här finns inga ingenjörer, inga ekonomer, inga controllers och ingen vd. Dessa funktioner ligger i moderbolaget, och belastar inte Stenhusgruppen Mark och Hus AB:s löner. Därför går det inte, som i artikeln, att jämföra lönerna i Stenhusgruppen Mark och Hus AB med dem i entreprenadfirmor som försörjer sig som general- och/eller totalentreprenörer och som därför har ingenjörer och ekonomer med högre ersättning på sina lönelistor.

Vi på Stenhusgruppen är trygga i att vi gör rätt och att vi inte har någonting att dölja och vi välkomnar granskningar. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa mig!

Med vänlig hälsning,

Adam Fischer

072 522 00 99