Vi utför murade och gjutna konstruktioner och stenarbeten. 

Fasta Priser: Vi levererar utförandeentreprenader och totalentreprenader till fasta priser. Det kan handla om allt från husgrunder till reningsverk, från broar till skate-parker, från trottoarer till hamnområden.

Löpande Räkning: Allt som oftast behöver våra kunder få fristående projekt eller delmoment i större projekt genomförda snabbt. Erfarenhet har därför lärt oss att ha en ständig beredskap för sådana uppdrag. I dessa fall kan vi arbeta mot löpande räkning.

Bemanning: Ibland vill beställaren själv stå för arbetsledning och bara ha tillgång till vår kunniga personal. Då erbjuder vi rätt personal mot löpande räkning.

Oavsett val av formningsmetod, storform/systemform, brädform, skivform och kvarsittande form, har vi erfarenhet och kunskap.

Välkommen att kontakta oss!