Vi utför murade och gjutna konstruktioner och stenarbeten.

FASTA PRISER

Vi levererar utförandeentreprenader och totalentreprenader till fasta priser. Det kan handla om allt från husgrunder till reningsverk, från broar till skateparker, från trottoarer till hamnområden.

LÖPANDE RÄKNING

Allt som oftast behöver våra kunder få fristående projekt eller delmoment i större projekt genomförda snabbt. Erfarenhet har därför lärt oss att ha en ständig beredskap för sådana uppdrag. I dessa fall kan vi arbeta mot löpande räkning.

BEMANNING

Ibland vill beställaren själv stå för arbetsledning och bara ha tillgång till vår kunniga personal. Då erbjuder vi rätt personal mot löpande räkning.

Oavsett val av formningsmetod, storform/systemform, brädform, skivform och kvarsittande form, har vi erfarenhet och kunskap.

Välkommen att kontakta oss!