Stenhusgruppen fortsätter vara ett stolt vänföretag åt Cancerfonden.

Vi tar ställning för Barncancerfonden och stödjer dess verksamhet: nationell barncancerforskning, hjälp till drabbade barn och familjer samt informationsspridning.

Gör det ni också! Mer info på Barncancerfondens vänföretag.