I takt med att bolaget växer behöver vi anställa en affärsdriven Arbetschef som har gedigen erfarenhet av att leda byggprojekt på ett strukturerat sätt. Arbetschefen kommer att leda byggteam som består av Platschefer, Arbetsledare, Arbetande Arbetsledare och Yrkesarbetare. Arbetet kommer att bedrivas i fasta och löpande projekt.

Klicka här för att läsa tjänstebeskrivning (pdf)

Ansökan

Välkommen att skicka din ansökan till work@stenhusgruppen.se. Har du några frågor kontakta VD Adam Fischer, 0725-22 00 99.